ข้อมูลจำเพาะ

อ่านข้อมูลทางด้านล่างเกี่ยวกับการดำเนินการออเดอร์และเลเวอเรจสำหรับแพลตฟอร์มหลักทั้ง 4 ของเรา โปรดทราบว่าสำหรับลูกค้าของ FxPro Financial Services Limited, เลเวอเรจระหว่างการเปิดบัญชีในช่วงแรกจะอยู่ที่ 1:50 โดยเลเวอเรจสูงสุดจะขึ้นอยู่กับระดับประสบการณ์การเทรดในสินค้า CFDs ซึ่งจะถูกวัดผลจากการตอบคำถามระหว่างการสมัคร

เพื่อจุดประสงค์ ในการคำณวณ มาร์จิ้น เลเวอเรจต่ำสุดของบัญชีกับเลเวอเรจกับเลเวอเรจมาตรฐานจะมีความเหลื่อมล้ำ

เลเวอเรจ Forex

FxPro ใช้รูปแบบ การใช้ประโยชน์ ของ forex ไม่ตายตัว โดยจะปรับโดยอัตโนมัติให้เข้ากับสถานะการเทรดของลูกค้า ขณะที่วอลุ่มในฐานะเครื่องมือของลูกค้าที่จะเพิ่ม การใช้ประโยชน์ ที่เสนอด้วย เช่น ตารางข้างล่าง โครงสร้าง การใช้ประโยชน์ ไปนี้ใช้กับการเทรด MT4, MT5, cTrader และ FxPro Markets เท่านั้น

นี่เป็นเครื่องมือในการเทรด ถ้าลูกค้ามีสถานะเปิดข้ามเครื่องมือหลายอัน การใช้ประโยชน์ จะคำนวณแยกกันแต่ละสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้า Buy 300 ล็อตของ USDJPY และเริ่มเทรด EURUSD มาร์จิ้นของ EURUSD จะไม่มีผลต่อสถานะของ USDJPY ที่มีอยู่

ผลรวมของสถานะจะคำนวณดังนี้ พิจารณาว่าลูกค้ามี Buy 300 ล็อต และ Sell 200 ล็อต การคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องการจะดูด้านที่มีวอลุ่ม (รวม)มากกว่า เช่น ด้านที่มากกว่าคือ Buy 300 จึงใช้ 300 เป็นค่าในการคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องการ นอกจากนี้ ถ้ามี 6 สถานะๆละ 50 ล็อต ไม่ว่า Buy (หรือ Sell) และคนที่มีสถานะเดียว 300 ล็อต Buy (หรือ Sell)อาจต้องการมาร์จิ้นเท่ากันก็ได้ ก็ให้มาร์จิ้นเหมือนกันได้

ล็อต การเพิ่มอำนาจเงิน สูงสุด
0-100 Max 1:500
100-200 Max 1:200
200-300 Max 1:100
300-500 Max 1:50
500+ Max 1:33
 

ถ้า การใช้ประโยชน์ ของบัญชีน้อยกว่าที่ระบุในตาราง จะพิจารณาใช้ การใช้ประโยชน์ ของบัญชีแทน

ตัวอย่างที่ 1
การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:50

พิจารณาบัญชี USD ที่ซื้อ (หรือขาย) USDJPY 200 ล็อต
จากตัวอย่างนี้, เลเวอเรจของบัญชีต่ำกว่ามูลค่าของตาราง Leverage Monitor ดังนั้นมาร์จิ้นขั้นต่ำจะเป็นดังต่อไปนี้:

ล็อต การเพิ่มอำนาจเงิน สูงสุด ใช้ประโยชน์ได้ มาร์จิ้น
0-100 1:500 1:50 100 (lล็อต) * 100,000 / 50 (การเพิ่มอำนาจเงิน) = 200,000 USD
100-200 1:200 1:50 100 (lล็อต) * 100,000 / 50 (การเพิ่มอำนาจเงิน) = 200,000 USD
200-300 1:100 1:50
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ: 400,000 USD

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:50


ตัวอย่างที่ 2
การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:100

พิจารณาบัญชี GBP ที่ซื้อ (หรือขาย) GBPUSD 250 ล็อต
จากตัวอย่างนี้, เลเวอเรจของบัญชีต่ำกว่ามูลค่าของตาราง Leverage Monitor ดังนั้นมาร์จิ้นขั้นต่ำจะเป็นดังต่อไปนี้

ล็อต การเพิ่มอำนาจเงิน สูงสุด ใช้ประโยชน์ได้ มาร์จิ้น
0-100 1:500 1:100 100 (lล็อต) * 100,000 / 100 (การเพิ่มอำนาจเงิน) = 100,000 GBP
100-200 1:200 1:100 100 (lล็อต) * 100,000 / 100 (การเพิ่มอำนาจเงิน) = 100,000 GBP
200-300 1:100 1:100 50 (lล็อต) * 100,000 / 100 (การเพิ่มอำนาจเงิน) = 50,000 GBP
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ: 250,000 GBP

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:100


ตัวอย่างที่ 3
การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:500

พิจารณาบัญชี EUR ที่ซื้อ (หรือขาย) EURUSD 300 ล็อต
ในตัวอย่างนี้การใช้ประโยชน์จากบัญชีมากกว่าค่าที่เกี่ยวข้องของสัญลักษณ์ในตาราง Leveraged Monitor ดังนั้นส่วนต่างที่ต้องการจะเป็นดังนี้

ล็อต การเพิ่มอำนาจเงิน สูงสุด ใช้ประโยชน์ได้ มาร์จิ้น
0-100 1:500 1:500 100 (lล็อต) * 100,000 / 500 (การเพิ่มอำนาจเงิน) = 20,000 EUR
100-200 1:200 1:200 100 (lล็อต) * 100,000 / 200 (การเพิ่มอำนาจเงิน) = 50,000 EUR
200-300 1:100 1:100 100 (lล็อต) * 100,000 / 100 (การเพิ่มอำนาจเงิน) = 100,000 EUR
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ: 170,000 EUR

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:176.47


มาร์จิ้นของโลหะ

ในการเทรด forex FxProใช้รูปแบบการใช้ประโยชน์ ของ forex ไม่ตายตัว โดยจะปรับโดยอัตโนมัติให้เข้ากับสถานะการเทรดของลูกค้า ขณะที่วอลุ่มในฐานะเครื่องมือของลูกค้าที่จะเพิ่ม การใช้ประโยชน์ ที่เสนอด้วย ดังตารางข้างล่างนี้

เช่นเดียวกัน นี่เป็นเครื่องมือในการเทรด ถ้าลูกค้ามีสถานะเปิดข้ามเครื่องมือหลายอัน การใช้ประโยชน์ จะคำนวณแยกกันแต่ละสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้านักลงทุนมีสถานะใน Silver และเริ่มเทรด Gold มาร์จิ้นของ Gold จะไม่มีผลต่อสถานะของ Silver ที่มีอยู่

สัญลักษณ์ เปิดล็อต ความต้องการมาร์จิ้น Maximum
Leverage
GOLD, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO 0-50 0.50% 1:200
>50 1% 1:100
GOLDoz 0-5,000 0.5% 1:200
>5,000 1% 1:100
GOLDgr 0-155,500 0.5% 1:200
>155,500 1% 1:100
PLATINUM all 2% 1:50
ตัวอย่างที่ 1 โลหะ

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:50
พิจารณาบัญชี USD ที่ซื้อ (หรือขาย) Gold 10 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 1,250 USD
จากตัวอย่างนี้, เลเวอเรจของบัญชีต่ำกว่ามูลค่าของตาราง Leverage Monitor ดังนั้นมาร์จิ้นขั้นต่ำจะเป็นดังต่อไปนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด ความต้องการหลักประกันที่บังคับใช้
มาร์จิ้น มาร์จิ้น USD
10 0.50% 2% 2% (ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) * 100 (oz) * 10 (lล็อต) * 1,250 (price of gold spot) $25,000.00
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = $25,000.00

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:50


ตัวอย่างที่ 2 โลหะ

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:100
พิจารณาบัญชี USD ที่ซื้อ (หรือขาย) Gold 100 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 1,250 USD
จากตัวอย่างนี้, เลเวอเรจของบัญชีต่ำกว่ามูลค่าของตาราง Leverage Monitor ดังนั้นมาร์จิ้นขั้นต่ำจะเป็นดังต่อไปนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด ความต้องการหลักประกันที่บังคับใช้
มาร์จิ้น มาร์จิ้น USD
50 0.50% 1% 1% (ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) * 100 (oz) * 50 (lล็อต) * 1,250 (price of gold spot) $62,500.00
50 1.00% 1% 1% (ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) * 100 (oz) * 50 (lล็อต) * 1,250 (price of gold spot) $62,500.00
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = $125,000

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:100


ตัวอย่างที่ 3 โลหะ

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:500
พิจารณาบัญชี USD ที่ซื้อ (หรือขาย) Gold 150 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 1,250 USD
จากตัวอย่างนี้, เลเวอเรจของบัญชีต่ำกว่ามูลค่าของตาราง Leverage Monitor ดังนั้นมาร์จิ้นขั้นต่ำจะเป็นดังต่อไปนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด ความต้องการหลักประกันที่บังคับใช้
มาร์จิ้น มาร์จิ้น USD
50 0.50% 0.50% 0.50% (ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) * 100 (oz) * 50 (lล็อต) * 1,250 (price of gold spot) $31,250.00
100 1.00% 1.00% 1.00% (ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) * 100 (oz) * 100 (lล็อต) * 1,250 (price of gold spot) $125,000.00
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = $156,250.00

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:120


ความต้องการมาร์จิ้นของ ฟิวเจอร์ส

ในการเทรด forex FxProใช้รูปแบบการใช้ประโยชน์ ของ forex ไม่ตายตัว โดยจะปรับโดยอัตโนมัติให้เข้ากับสถานะการเทรดของลูกค้า ขณะที่วอลุ่มในฐานะเครื่องมือของลูกค้าที่จะเพิ่ม การใช้ประโยชน์ ที่เสนอด้วย ดังตารางข้างล่างนี้

ล็อต ความต้องการมาร์จิ้น การเพิ่มอำนาจเงิน สูงสุด
0-50 2% 1:50
50-100 4% 1:25
100-150 10% 1:10
150-300 16% 1:6.25
>300 20% 1:5
ตัวอย่างที่ 1 ฟิวเจอร์ส

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:50
พิจารณาบัญชี USD ที่ซื้อ (หรือขาย) Dow Jones Future 10 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 20,000
ในตัวอย่างนี้การใช้ประโยชน์จากบัญชีเท่ากับค่าที่เกี่ยวข้องของสัญลักษณ์ในตาราง Leveraged Monitor ดังนั้นขอบที่ต้องการจะเป็นดังนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด ความต้องการหลักประกันที่บังคับใช้
มาร์จิ้น มาร์จิ้น USD
10 2% 2% 10(Lล็อต) *5($) *20,000 (ราคาเปิด) * 2%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) $20,000.00
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = $20,000.00

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:50


ตัวอย่างที่ 2 ฟิวเจอร์ส

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:100
พิจารณาบัญชี EUR ที่ซื้อ (หรือขาย) DAX Future Future 100 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 12,000
ในตัวอย่างนี้การใช้ประโยชน์จากบัญชีจะมากกว่าค่าที่เกี่ยวข้องของสัญลักษณ์ในตาราง Leveraged Monitor ดังนั้นขอบที่ต้องการจะเป็นดังนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด ความต้องการหลักประกันที่บังคับใช้
มาร์จิ้น มาร์จิ้น USD
50 2% 2% 50(Lล็อต) *25(EUR) *12,000 (ราคาเปิด) * 2%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) 300,000 EUR
50 4% 4% 50(Lล็อต) *25(EUR) *12,000 (ราคาเปิด) * 4%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) 600,000 EUR
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = 900,000 EUR

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:33.33


ตัวอย่างที่ 3 ฟิวเจอร์ส

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:500
พิจารณาบัญชี USD ที่ซื้อ (หรือขาย) Nikkei225 Future 150 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 18,500
ในตัวอย่างนี้การใช้ประโยชน์จากบัญชีจะมากกว่าค่าที่เกี่ยวข้องของสัญลักษณ์ในตาราง Leveraged Monitor ดังนั้นขอบที่ต้องการจะเป็นดังนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด ความต้องการหลักประกันที่บังคับใช้
มาร์จิ้น มาร์จิ้น USD
50 2% 2% 50(Lล็อต) *5($) *18,500 (ราคาเปิด) * 2%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) $92,500
50 4% 4% 50(Lล็อต) *5($) *18,500 (ราคาเปิด) * 4%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) $185,000
50 10% 10% 50(Lล็อต) *5($) *18,500 (ราคาเปิด) * 10%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) $462,500
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = $740,000

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:18.75


ความต้องการเกี่ยวกับฟิวเจอร์สพลังงาน / สปอตมาร์จิน

เช่นเดียวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ FxPro ใช้รูปแบบ Leverage แบบไดนามิกสำหรับการซื้อขายพลังงานในอนาคตซึ่งจะปรับให้เข้ากับตำแหน่งการซื้อขายของลูกค้าโดยอัตโนมัติ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายต่อตราสารของลูกค้าเพิ่มขึ้นการใช้ประโยชน์สูงสุดจะลดลงตามไปด้วย ตามตารางต่อไปนี้

ล็อต ความต้องการมาร์จิ้น
0-20 1.00%
20-100 2.50%
>100 5.00%
ตัวอย่างที่ 1 Future Energies

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:50
พิจารณาบัญชี USD ที่ซื้อ (หรือขาย) US Light Sweet Crude Oil 20 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 53.15
จากตัวอย่างนี้, เลเวอเรจของบัญชีต่ำกว่ามูลค่าของตาราง Leverage Monitor ดังนั้นมาร์จิ้นขั้นต่ำจะเป็นดังต่อไปนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด Applicable
ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาดement
ราคาเปิด มาร์จิ้น
20 1% 2% 20(Lล็อต) *1000 (ขนาดสัญญา) * 53.15 (ราคาเปิด) * 2%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) $21,260.00
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = $21,260.00

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:50


ตัวอย่างที่ 2 Future Energies

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:100
USD ที่ซื้อ (หรือขาย) Brent Oil 50 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 55.75
ในตัวอย่างนี้การใช้ประโยชน์จากบัญชีมากกว่าค่าที่เกี่ยวข้องของสัญลักษณ์ในตาราง Leveraged Monitor ดังนั้นส่วนต่างที่ต้องการจะเป็นดังนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด Applicable
ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาดement
ราคาเปิด มาร์จิ้น
20 1% 1% 20(Lล็อต) *1000 (ขนาดสัญญา) * 55.75 (ราคาเปิด) * 1%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) $11,150.00
30 2.5% 2.50% 30(Lล็อต) *1000 (ขนาดสัญญา) * 55.75 (ราคาเปิด) * 2.50%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) $41,812.50
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = $52,962.50

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:52.63


ตัวอย่างที่ 3 Future Energies

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:500
USD ที่ซื้อ (หรือขาย) Natural Gas150 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 3.285
ในตัวอย่างนี้การใช้ประโยชน์จากบัญชีมากกว่าค่าที่เกี่ยวข้องของสัญลักษณ์ในตาราง Leveraged Monitor ดังนั้นส่วนต่างที่ต้องการจะเป็นดังนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด Applicable
ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาดement
ราคาเปิด มาร์จิ้น
20 1% 1% 20(Lล็อต) *10000 (ขนาดสัญญา) * 3.285 (ราคาเปิด) * 1%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) $6,570.00
80 2.5% 2.5% 80(Lล็อต) *10000 (ขนาดสัญญา) * 3.285 (ราคาเปิด) * 2.5%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) $65,700.00
50 5% 5.00% 50(Lล็อต) *10000 (ขนาดสัญญา) * 3.285 (ราคาเปิด) * 5%(ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด) $82,125.00
      รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = $154,395.00

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:31.91


การคิดมาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับดัชนี

สำหรับการเทรดฟอเร็กซ์ FxPro ให้บริการแบบไดนามิก เลเวอร์เรจในส่วนของดัชนี โดยจะปรับค่าเข้าไปในรายการเทรดของคุณแบบอัตโนมัติ เมื่อยอดเงินของลูกค้าเทรดดัชนีเพิ่มขึ้น เลเวอร์เรจสูงสุดจะลดลง

โปรดทราบ, บนแพลตฟอร์ม cTrader และ FxPro Markets, ไดนามิกเลเวอเรจจะไม่มีผลสำหรับดัชนี

ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด 0.20% 0.50% 0.80% 1.00% 1.50% 2% 4% 10% 16% 20% (for greater than)
US30, AUS200, Swiss20, UK100, USNDAQ100, Germany30, USSPX500, Italy40, US2000 25 25 - 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
Japan225, Finland25, Spain35, Holland25, Euro50, France40 - 25 25 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
France120, HongKong50, Polland20, UKMid250, Belgium20, Germany50, GerTech30, Canada60, SAfrica40 - - 50 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
ChinaA50, Greece25, ChinaHShar - - - - - 500 750 1,000 1,250 3,500
ตัวอย่างที่ 1 ดัชนี

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:50
USD ที่ซื้อ (หรือขาย) #US30 280 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 20,000
จากตัวอย่างนี้, เลเวอเรจของบัญชีต่ำกว่ามูลค่าของตาราง Leverage Monitor ดังนั้นมาร์จิ้นขั้นต่ำจะเป็นดังต่อไปนี้:

ยูนิต ขนาดแรงค์ ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด ความต้องการหลักประกันที่บังคับใช้ มาร์จิ้น (ยูนิต*มาร์จิ้นที่ต้องใช้*ราคาเปิด) มาร์จิ้น มาร์จิ้น CCY
25 0-25 0.2% 2% 25*2%*20,000 10,000 USD
25 26-50 0.5% 2% 25*2%*20,000 10,000 USD
50 51-100 1.0% 2% 50*2%*20,000 20,000 USD
100 101-200 1.5% 2% 100*2%*20,000 40,000 USD
80 201-500 2.0% 2% 80*2%*20,000 32,000 USD
รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = $112,000

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:50


ตัวอย่างที่ 2 ดัชนี

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:100
EUR ที่ซื้อ (หรือขาย) #France120 250 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 4,000
จากตัวอย่างนี้, เลเวอเรจของบัญชีต่ำกว่ามูลค่าของตาราง Leverage Monitor ดังนั้นมาร์จิ้นขั้นต่ำจะเป็นดังต่อไปนี้:

ยูนิต ขนาดแรงค์ ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด ความต้องการหลักประกันที่บังคับใช้ มาร์จิ้น (ยูนิต*มาร์จิ้นที่ต้องใช้*ราคาเปิด) มาร์จิ้น มาร์จิ้น CCY
50 0-50 0.75% 1% 50*1%*4,000 2,000 EUR
50 51-100 1% 1% 50*1%*4,000 2,000 EUR
100 101-200 1.5% 1.5% 100*1.5%*4,000 6,000 EUR
50 201-250 2% 2% 50*2%*4,000 4,000 EUR
รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = 14,000 EUR

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:71.43


ตัวอย่างที่ 3 ดัชนี

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:500
GBP ที่ซื้อ (หรือขาย) #UK100 550 ล็อต ณ ราคาสปอตที่ 7,300
ในตัวอย่างนี้การใช้ประโยชน์จากบัญชีมากกว่าค่าที่เกี่ยวข้องของสัญลักษณ์ในตาราง Leveraged Monitor ดังนั้นส่วนต่างที่ต้องการจะเป็นดังนี้:

ยูนิต ขนาดแรงค์ ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่อมูลค่าตลาด ความต้องการหลักประกันที่บังคับใช้ มาร์จิ้น (ยูนิต*มาร์จิ้นที่ต้องใช้*ราคาเปิด) มาร์จิ้น มาร์จิ้น CCY
25 0-25 0.2% 0.2% 25*0.2%*7,300 365.00 GBP
25 26-50 0.5% 0.5% 25*0.5%*7,300 912.50 GBP
50 51-100 1.0% 1% 50*1%*7,300 3,650.00 GBP
100 101-200 1.5% 1.5% 100*1.5%*7,300 10,950.00 GBP
300 201-500 2.0% 2% 300*2%*7,300 43,800.00 GBP
50 501-1,250 4.0% 4% 50*4%*7,300 14,600.00 GBP
รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ = 74,277.50 GBP

เลเวอเรจที่ถูกใช้ 1:54.05


การคิดยอดเงินต้นทุนของหุ้น

ตามที่ FxPro ใช้รูปแบบไดนามิกสำหรับการกำหนดเลเวอร์เรจโมเดลของหุ้น ซึ่งจะปรับเข้ากันกับบิลเทรดแบบอัตโนมัติ เมื่อเทรดด้วยจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น เลเวอร์เรจสูงสุดจะปรับในลดลงเช่นกันตามตารางต่อไปนี้

โปรดทราบว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำสำหรับหุ้นอาจเพิ่มขึ้นใน 5 วันทำการ สืบเนื่องจากรายงานผลประกอบการของบริษัท และ/หรือ ขององค์กร และ/หรือ การกระทำอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดคลิกที่นี่

ยอดเงินต้นทุน 4.00 % 8.00 % 15.00 % 60.00 %
หุ้น French < 20,000 < 100,000 < 800,000 800,000+
หุ้น German < 20,000 < 100,000 < 500,000 500,000+
หุ้น UK < 2,000 < 10,000 < 50,000 50,000+
หุ้น US * < 20,000 < 100,000 < 500,000 500,000+

* #Apple share has the following tiers:

ยอดเงินต้นทุน 4 % 12 % 20 % 30 % 60 %
#Apple < 1000 < 1800 < 2600 < 3400 3400+
ตัวอย่างที่ 1 หุ้น French

เปิดบัญชี EUR ด้วยเงิน19,000 Buy หรือ Sell หุ้นสายการบิน AirFrance

จำนวนหุ้น ยอดเงินต้นทุน ราคาเปิด ต้นทุน
19,000 4.0% 7.0 19,000(หุ้น)*7.0 (ราคาเปิด)*4.0% (จำนวนต้นทุนที่ร้องขอ) = 5320 EUR
ตัวอย่างที่ 2 หุ้น German

เปิดบัญชี EUR ด้วย 130,000 Buy หรือ Sell หุ้น บริษัท Adidas (หุ้น German )

จำนวนหุ้น ยอดเงินต้นทุน ราคาเปิด ต้นทุน
20,000 4.0% 82.05 20,000 (หุ้น) * 82.05 (ราคาเปิด) * 4.0%(จำนวนต้นทุนที่ร้องขอ)= 65,640.00 EUR
20,000-100,000 8.0% 82.05 80,000 (หุ้น) * 82.05 (ราคาเปิด) * 8.0%(จำนวนต้นทุนที่ร้องขอ)= 525,120.00 EUR
100,000-130,000 15.00% 82.05 30,000 (หุ้น) * 82.05 (ราคาเปิด) * 15%(จำนวนต้นทุนที่ร้องขอ)= 369,225.00 EUR
      ยอดเงินต้นทุนที่ร้องขอ คือ = 959,985.00 EUR
ตัวอย่างที่ 3 หุ้น UK

เปิดบัญชี EUR ด้วยเงิน 55,000 Buy หรือ Sell หุ้น บริษัทTesco ( หุ้น UK)

จำนวนหุ้น ยอดเงินต้นทุน ราคาเปิด ต้นทุน
2,000 4.0% 1.8 2,000 (หุ้น) * 1.8 (ราคาเปิด) * 4.0% (จำนวนต้นทุนที่ร้องขอ) = 144.00 GBP
2,000-10,000 8.0% 1.8 8,000 (หุ้น) * 1.8 (ราคาเปิด) * 8.0% (จำนวนต้นทุนที่ร้องขอ) = 1,152.00 GBP
10,000-50,000 15.00% 1.8 40,000 (หุ้น) * 1.8 (ราคาเปิด) * 15% (จำนวนต้นทุนที่ร้องขอ) = 10,800.00 GBP
50,000-55,000 60.00% 1.8 5,000 (หุ้น) * 1.8 (ราคาเปิด) * 60% (จำนวนต้นทุนที่ร้องขอ) = 5,400.00 GBP
      ยอดเงินต้นทุนที่ร้องขอ คือ: 17,496 GBP / 0.7 (EURGBP เรต) = 24,994 EUR
ตัวอย่างที่ 4 หุ้น US

เปิดบัญชี EUR ด้วยเงิน 90,0000 Buy หรือ Sell หุ้น บริษัท JPMorgan ( หุ้น US)

จำนวนหุ้น ยอดเงินต้นทุน ราคาเปิด ต้นทุน
20,000 4.0% 122 20,000 (หุ้น) * 122 (ราคาเปิด) * 4.0% (จำนวนต้นทุนที่ร้องขอ)= 97,600.00 USD
20,000-90,000 8.0% 122 70,000 (หุ้น) * 122 (ราคาเปิด) * 8.0% (จำนวนต้นทุนที่ร้องขอ)= 683,200.00 USD
      ยอดเงินต้นทุนที่ร้องขอ คือ: 780,800 USD / 1.4 (EURUSD เรต) = 557,714 EUR

FxPro MT4 สำหรับเดสก์ท็อป

FxPro cTrader สำหรับเดสก์ท็อป

ศูนย์การดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของธุรกิจและพบกับสภาพการซื้อขายระดับมืออาชีพของ FxPro

ดาวน์โหลดและติดตั้งแพลตฟอร์มลูกข่ายเดสก์ท็อป ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของเรา

ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขายชั้นนำเวอร์ชันล่าสุดของธุรกิจทั้งหมดของเราได้ที่นี่

 
UP