ช่องทางการเงิน และเวลาดำเนินการ

ฝากขั้นต่ำที่เราแนะนำ

THB 20,000
USD $500
EUR €500
GBP £500
CHF ₣500
AUD $500
JPY ¥50,000
วิธีการชำระเงิน เวลาดำเนินการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
การฝากเงิน การถอนเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน
Bank Trasnfer

ศึกษาเพิ่มเติม

ด่วน หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี ฟรี ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

THB

Minimum & Maximum amounts

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
500 THB or equivalent 500,000 THB 500 THB or equivalent 500,000 THB
Bank Trasnfer

รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร

Broker to Broker transfer
ระยะเวลาสำหรับยอดเงินของท่านโอนเข้าถึงบัญชีธนาคารของเรา ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยอดเงินที่ได้รับแล้วจะถูกโอนไปยังบัญชีซื้อขาย FxPro ของคุณภายในหนึ่งวันทำการ หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD, ZAR

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
ฟรี ฟรี 50 USD หรือ equivalent ฟรี
VISA Mastercard โดยทั่วไปภายใน 10 นาที 1 หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี ฟรี ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 หรือ
10,000 JPY
10,000 หรือ
1,000,000 JPY
ฟรี 50,000 ต่อวัน หรือ
1,000,000 JPY เยน ต่อ หนึ่งรายการ
Neteller โดยทั่วไปภายใน 10 นาที 1 หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี ฟรี 5 ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, JPY, AUD, PLN

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 (USD, EUR, GBP, AUD)
หรือ 400 PLN
หรือ 10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, AUD)
หรือ 40,000 PLN
หรือ 1,000,000 JPY
ฟรี 10,000 (USD, EUR, GBP, AUD)
หรือ 40,000 PLN
หรือ 1,000,000 JPY
วิธีการชำระเงิน เวลาดำเนินการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
การฝากเงิน การถอนเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน
Bank Trasnfer

รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร

Broker to Broker transfer
ระยะเวลาสำหรับยอดเงินของท่านโอนเข้าถึงบัญชีธนาคารของเรา ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยอดเงินที่ได้รับแล้วจะถูกโอนไปยังบัญชีซื้อขาย FxPro ของคุณภายในหนึ่งวันทำการ หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

USD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
ฟรี ฟรี 50 USD หรือ equivalent ฟรี
A&B agency โดยทั่วไปภายใน 10 นาที1 หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี เริ่มต้นที่ 15 USD ขั้นตอนในการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 หรือ
10,000 JPY
50 USD หรือ equivalent
VISA Mastercard โดยทั่วไปภายใน 10 นาที 1 หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี ฟรี ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 หรือ
10,000 JPY
10,000 หรือ
1,000,000 JPY
ฟรี 50,000 ต่อวัน หรือ
1,000,000 JPY เยน ต่อ หนึ่งรายการ
PayPal โดยทั่วไปภายใน 10 นาที 1 หนึ่งวันทำการ 2 2.7% ฟรี 3 ทำการฝากเงิน

โปรดทราบ:

ในบางประเทศคุณไม่สามารถถอนเงินมากกว่ายอดฝากเงินได้

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 (USD, EUR, GBP, CHF) หรือ
400 PLN หรือ
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) หรือ
40,000 PLN หรือ
1,000,000 JPY
ฟรี 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) หรือ
40,000 PLN หรือ
1,000,000 JPY
Skrill โดยทั่วไปภายใน 10 นาที 1 หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี ฟรี 4 ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 (USD, EUR, GBP, CHF) หรือ
400 PLN หรือ
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) หรือ
40,000 PLN หรือ
1,000,000 JPY
ฟรี 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) หรือ
40,000 PLN หรือ
1,000,000 JPY
Neteller โดยทั่วไปภายใน 10 นาที 1 หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี ฟรี 5 ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, JPY, AUD, PLN

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 (USD, EUR, GBP, CHF) หรือ
400 PLN หรือ
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) หรือ
40,000 PLN หรือ
1,000,000 JPY
ฟรี 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) หรือ
40,000 PLN หรือ
1,000,000 JPY
ChinaUnionPay โดยทั่วไปภายใน 10 นาที 1 หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี ฟรี ทำการฝากเงิน

ประเทศที่ให้บริการ

ประเทศจีน

สกุลเงินที่รองรับ

USD แปลงค่าเป็น CNY

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 USD/ 620.84 CNY 7,200 USD/ 44,700.48 CNY ฟรี 1,000,000 CNY ต่อวัน หรือ
วิธีการชำระเงิน เวลาดำเนินการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
การฝากเงิน การถอนเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน
Bank Trasnfer

รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร

Broker to Broker transfer
ระยะเวลาสำหรับยอดเงินของท่านโอนเข้าถึงบัญชีธนาคารของเรา ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยอดเงินที่ได้รับแล้วจะถูกโอนไปยังบัญชีซื้อขาย FxPro ของคุณภายในหนึ่งวันทำการ หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
ฟรี ฟรี 50 USD หรือ equivalent ฟรี
VISA Mastercard โดยทั่วไปภายใน 10 นาที 1 หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี ฟรี ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 หรือ
10,000 JPY
10,000 หรือ
1,000,000 JPY
ฟรี 50,000 ต่อวัน หรือ
1,000,000 JPY เยน ต่อ หนึ่งรายการ
Payment Method Processing Times Fees
Deposits Withdrawals Deposits Withdrawals
Bank Trasnfer

รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร

Broker to Broker transfer
ระยะเวลาสำหรับยอดเงินของท่านโอนเข้าถึงบัญชีธนาคารของเรา ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยอดเงินที่ได้รับแล้วจะถูกโอนไปยังบัญชีซื้อขาย FxPro ของคุณภายในหนึ่งวันทำการ หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD, ZAR

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
ฟรี ฟรี 50 USD หรือ equivalent ฟรี
VISA Mastercard โดยทั่วไปภายใน 10 นาที 1 หนึ่งวันทำการ 2 ฟรี ฟรี ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 หรือ
10,000 JPY
10,000 หรือ
1,000,000 JPY
ฟรี 50,000 ต่อวัน หรือ
1,000,000 JPY เยน ต่อ หนึ่งรายการ

1 กรุณารอประมาณ1 ชั่วโมง. FxPro ไม่สามารถรับผิดชอบ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความล่าช้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ FxPro

2 จำนวนวันมีไว้เพื่อแสดงให้เห็นเท่านั้น FxPro และจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าของการดำเนินการใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ FxPro

3 การคืนยอดกลับบัญชีต้นทาง จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การคืนเงินสามารถทำได้ภายใน 6 เดือนจากการฝาก

4 A ค่าธรรมเนียม 2.6 % จะเรียกเก็บหากมีการร้องขอถอนเงินโดยที่ไม่มีการเทรด

5 A ค่าธรรมเนียม 2% จะเรียกเก็บหากมีการร้องขอถอนเงินโดยที่ไม่มีการเทรด

สำหรับข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน โปรดติดต่อเราที่ accounting@fxpro.com
ดูข้อมูลได้ที่ศูนย์ความช่วยเหลือ FxPro คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การฝากเงินผ่าน FxPro วอลท์ (Vault) – การใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการทางการเงินด้วยวิธีใหม่ ๆ

FxPro ได้ทำให้วิธีการฝากเงินและการถอนเงินง่ายยิ่งขึ้นด้วย FxPro Vault ซึ่งเป็นเครื่องมือแรกในกลุ่มของมันในธุรกิจฟอเร็กซ์ วอลท์ (Vault) ของคุณจะให้คุณสามารถโอนเงินไปยังบัญชีการซื้อขายของคุณได้มากเท่าที่คุณยินดีจะเสี่ยง เก็บรักษาเงินทุนของคุณไว้อย่างปลอดภัยจากสถานการณ์ตลาดที่คาดไม่ถึง และพร้อมเสมอสำหรับการเทรด

50+ รางวัลจากสหราชอาณาจักร & นานาชาติ

UP