การป้องกันเงินทุนของลูกค้า

ผู้สนับสนุนที่ผ่านมา

เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่มีการควบคุม, FxPro มีปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับเงินของลูกค้า:

การแบ่งเงินทุน

จะมีการแยกเงินทุนทั้งหมดของลูกค้าที่ได้ฝากไว้กับ FxPro ออกจากเงินทุนของบริษัทและจะมีการเก็บรักษาไว้ในบัญชีธนาคารที่แยกต่างหาก นี่เป็นการรับรองว่าจะไม่มีการใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์อื่นใด รายงานทางการเงินกลางปีและรายปีของเราจะได้รับการตรวจสอบในไซปรัสโดย PWC ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบทางการเงินสากลชั้นนำเพื่อรับรองว่าการดำเนินการของเราเป็นการจัดการเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เป็นไปได้สูงสุด

การปกป้องนักลงทุน

FxPro UK Limited คือสมาชิกของ Financial Services Compensation Scheme (FSCS) และ FxPro Financial Services Limited คือสมาชิกของ Investors Compensation Fund (ICF) โดยความเหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสถานะและลักษณะของข้อเรียกร้อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงกับเอกสารทางกฎหมาย และนโยบายการจ่ายเงินชดเชย

มาตรการเพิ่มเติมที่เราใช้

FxPro เป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินรายใหญ่ ซึ่งเงินทุนของลูกค้าจะอยู่กับธนาคารหลักๆ เช่น Barclays Bank PLC, Bank of America และ Royal Bank of Scotland และมีข้อจำกัดภายในเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนของลูกค้าถูกกระจายไปในธนาคารต่างๆ โดยความเสี่ยงจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เงินทุนของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในเขตอำนาจศาลต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกรอบของกฎหมายท้องถิ่น

FxPro ให้บริการการป้องกันยอดเงินคงเหลือติดลบสำหรับลูกค้าทุกท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับลูกค้า, ตราบเท่าที่มีการจัดการที่ดีและเป็นที่ยอมรับ ทางเรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะไม่สูญเสียเงินทุนไปมากกว่าที่ได้ฝากเข้ามาทั้งหมด

นโยบายด้านการดำเนินการคำสั่งซื้อ
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
นโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

พบคำตอบเกี่ยวกับวิธีการที่เราวางคำสั่งซื้อของคุณ

พบคำตอบเกี่ยวกับวิธีการที่เรารับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

พบคำตอบเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

UP