FAQ แผนกผู้แนะนำ

จะมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเมื่อใดและอย่างไร?

จะมีการโอนเงินค่าคอมมิชชั่นลงในบัญชีซื้อขายสดของคุณก่อนวันที่ 7 ของทุกเดือน คุณสามารถใช้ FxPro Direct ในการถอนเงินค่าคอมมิชชั่นของคุณเข้าในบัญชีธนาคารของคุณด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร