FAQ แผนกผู้แนะนำ

ฉันจะถอนเงินค่าคอมมิชชั่นของฉันได้อย่างไร?

จะได้รับรายได้ค่าคอมมิชชั่นในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนในบัญชีซื้อขาย FxPro ด้วยสถานะ IB ของคุณ คุณสามารถใช้ FxPro Direct เพื่อโอนเงินทุนเหล่านี้ลงในบัญชีธนาคารของคุณโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร