FAQ คำถามการซื้อขายทั่วไป

อะไรคือสเปรดลอย?

สเปรดลอยนั้นจะแตกต่างกันไปตลอดทั้งวัน ซึ่งนี่ขึ้นอยู่กับความผันผวนและสภาพคล่องที่มีอยู่ สเปรดแบบนี้แสดงให้เห็นถึงราคาประมูลและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถรับมาจากผู้ให้บริการสภาพคล่องของเราได้ ข้อได้เปรียบของสเปรดลอยก็คือคุณจะได้รับราคาตลาดปัจจุบันที่ดีที่สุดในขณะที่คุณกำลังทำการเทรด ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว นี่จะต่ำกว่าการเทรดด้วยบัญชีแบบสเปรดคงที่ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าสเปรดลอยนั้นอาจมีการขยายตัวเป็นอย่างมากก่อนและหลังการประกาศข่าวซึ่งมีผลกระทบสูงและในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง