FAQ คำถามการซื้อขายทั่วไป

สเปรดแบบคงที่คืออะไร?

สเปรดแบบคงที่ไม่แตกต่างไปตามสเปรดลอยตัวในแต่ล่ะวัน มีเรตรายวัน เรตรายคืน and และแยกเรต สำหรับรายคืนที่เวลา (23:50 – 00:30 EET) สำหรับ สเปรดแบบคงที่ เช่นเดียวกับอัตราผิดปกติที่ปรากฏเฉพาะในช่วงสภาวะตลาดที่ผันผวนอย่างรุนแรง สเปรดแบบจำกัดจะทำให้คุณสามารถเลือกสเปรดที่ดีที่สุดเพราะคุณรู้อัตราของ pip ระหว่างราคาซื้อและราคาขายล่วงหน้า

สเปรดแบบคงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เทรดมือใหม่ ผู้เทรดอัลกอริทึม และผู้ซื้อขายเวลาระยะสั้นๆ