FAQ คำถามการซื้อขายทั่วไป

มีการจัดการกับการสั่งซื้อจุดขาดทุน (stop loss) อย่างไร?

จุดขาดทุน (Stop loss) จะได้รับการดำเนินการเป็นการสั่งซื้อซื้อขายอนุพันธ์ (market orders) ทันทีที่ความเคลื่อนไหวของราคาแตะระดับที่คุณได้กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยในภาวะตลาดดังกล่าว โดยเฉพาะในระหว่างช่วงเวลาที่มีความผันผวนของตลาดหรือสภาพคล่องสูง มันจึงเป็นไปได้ที่การสั่งซื้อจุดขาดทุน (stop loss) จะประสบกับความต่างของราคาเฉลี่ย (slippage)หรือไม่ได้รับการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น