FAQ คำถามทั่วไป

เงินทุนของฉันจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับคุณหรือไม่?

Tại FxPro, chúng tôi luôn đặt vấn đề bảo mật tiền vốn của các khách hàng của mình lên tầm cao nhất. Đây cũng là lý do chúng tôi luôn bảo đảm rằng tiền vốn của tất cả các khách hàng của mình đều được nộp vào các tài khoản riêng biệt tại những tổ chức ngân hàng nổi danh thế giới như Barclays và Bank of America.

Ngoài ra, FxPro còn là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà Đầu tư và Tổ chức Bồi thường Dịch vụ Tài chính (Xem thêm ‘Liệu tiền vốn tôi nộp vào tài khoản FxPro của mình có được bảo hiểm theo điều khoản nào không?)