FAQ FxPro Quant

ทำไมเครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเทรด (expert advisor) ของฉันมีการเปิดหลายสถานะอยู่ตลอด?

ส่วนใหญ่แล้ว สภาวะ 'หากไม่มีการสั่งซื้อ' ในปุ่ม 'การเปิดสถานะ' EA ของคุณได้รับการกำหนดให้เป็น 'เท็จ' การตั้งค่าเป็น 'จริง' จะเป็นการแจ้งให้มีการเปิดสถานะใหม่ในกรณีที่ไม่มีการเปิดสถานะที่มีอยู่ เมื่อมีการกำหนดเป็น 'เท็จ' จะเป็นการเปิดสถานะใหม่สำหรับเครื่องหมายถูกทุก ๆ เครื่องหมาย