FAQ FxPro Quant

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า cBot ของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง?

เมื่อคุณเริ่มใช้งาน cBots บน แพลตฟอร์ม cTrader , คุณจะสามารถที่จะดูรายชื่อที่แนบไว้ของ cBots oด้านล่างซ้ายมุมของ chart ปุ่ม ‘Stop’ จะปรากฏขึ้นหาก CBOT ของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง

ถ้าคุณเริ่มใช้งาน cBots ใน cAlgo คุณจะเห็นรายชื่อของอินสแตนซ์ที่ใช้งานภายใต้หัวข้อ cBot ในแต่ละรายการ cBots ปุ่ม ‘Stop’ นอกจากนี้ยังแสดงอินสแตนซ์ถัดไป

เมื่อ cBot ของคุณทำงาน คุณสามารถเช็คที่ ‘Journal’ และ แถบ ‘cBot Log’ เพื่อดูว่าระบบของคุณมีการรายงานข้อผิดพลาดใด ๆ

โปรดทราบว่า cBots ทำงานใน cTrader จะไม่สามารถมองเห็นได้ใน cAlgo และ vice versa