FAQ FxPro Quant

ฉันจำเป็นต้องรู้ coding language เพื่อที่จะสร้าง EA หรือ cBot หรือไม่?

ไม่จำเป็น FxPro Quant ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้เทรดสามารถสร้างกลยุทธ์โดยไม่ต้องใช้ coding language ที่ซับซ้อน

ในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ สิ่งที่ต้องทำคืออัพโหลดผ่านปุ่มใน ‘Library’ แล้วลากไปวางที่ Workspace คลิกที่วงกลมด้านนอกของปุ่มและลากไปที่ปุ่มอื่น เพื่อที่จะเชื่อมโยงทั้งสองส่วน