FAQ FxPro Metatrader 4

ฉันจะสั่งซื้อขายใหม่ใน MT4 ได้อย่างไร?

Một lệnh thị trường sẽ được mở tại mức giá đang hiện có trên thị trường.

Có nhiều cách để đặt một lệnh với:

  • Click vào ‘New Order’ ở thanh công cụ ‘Standard’.
  • Chọn ‘New Order’ từ danh sách thả xuống của ‘Tools’
  • Nhấn F9
  • Click chuột phải vào 1 sản phẩm trên ‘Market Watch’, chọn ‘New Order’
  • Click đúp vào 1 sản phẩm trên ‘Market Watch’
  • Giao dịch One-click

Dù bạn chọn cách nào, một cửa sổ ‘Order’ sẽ hiện ra. Bạn có thể thay đổi các thông số của vị thế. Khu vực ‘Symbol’ cho phép bạn thay đổi mặt hàng giao dịch, và ‘Volume’ là noi bạn có thể thay đổi cỡ của giao dịch (lot). Bạn cũng có thể thiết lập stop-loss và take-profit. Bạn có thể ‘Sell by Market’ để mở 1 vị thế ngắn,hoặc ‘Buy by Market’ để mở một vị thế dài.