FAQ FxPro cTrader

ฉันจะบรรจุการสั่งซื้อที่รอการดำเนินการใน cTrader อย่างไร?

การสั่งซื้อที่รอการดำเนินการจะได้รับการสร้างขึ้นจากช่อง ‘สร้างคำสั่งซื้อ’ ที่คำสั่งซื้อขายอนุพันธ์ได้รับการบรรจุ เพื่อสร้างการสั่งซื้อที่รอการดำเนินการ ง่าย ๆ เพียงคลิก ‘cTrader’ และเลือก ‘คำสั่งซื้อใหม่’ จากเมนูหลัก (หรือกด F9 หรือคลิกปุ่ม Platform icon จากเมนูลิงก์ด่วนด้านขวาบนสุดของแพลตฟอร์ม) เมื่อช่อง 'สร้างคำสั่งซื้อ’ ปรากฎขึ้น เลือก ‘Limit Order’ หรือ ‘Stop Order’ และเลือกสัญลักษณ์, คำสั่งระบุราคา (limit price), ปริมาณ (volume), วันหมดอายุ (expiry), กำหนดระดับจุดขาดทุน (stop loss) และ/หรือจุดทำกำไร (take profit) หากคุณต้องการ และคลิก ‘ขาย’ หรือ ‘ซื้อ’