FAQ FxPro cTrader

ฉันจะแก้ไขหรือลบการสั่งซื้อที่รอการดำเนินการใน cTrader อย่างไร?

ในสถานการณ์ดังกล่าว คุณจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนตัวแปรของคำสั่งที่รอการดำเนินการที่คุณได้บรรจุแล้ว หรือลบมันโดยสิ้นเชิง โดยสามารถทำสิ่งนี้ใน cTrader ได้จากหน้าต่าง ‘ดูการซื้อขาย’ การคลิกที่แถบ ‘การสั่งซื้อ' จะนำการสั่งซื้อที่รอการดำเนินการทั้งหมดที่คุณมีขึ้นมา การดับเบิลคลิกที่การสั่งซื้อจะนำเสนอคุณด้วยตัวเลือกทั้ง การยกเลิก หรือการแก้ไขมัน การคลิก 'ยกเลิก' จะเป็นการลบมันออกจากรายงานโดยอัตโนมัติ 'การแก้ไข' จะนำหน้าต่างที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวแปรของการสั่งซื้อที่รอการดำเนินการของคุณได้