FAQ FxPro cTrader

ฉันจะสามารถนำออกประวัติการซื้อขายของฉันจาก cTrader ได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถ เปิดแถบ 'ประวัติ' ของหน้าต่าง 'ดูการซื้อขาย' ของคุณ คลิก ขวา ที่ใดก็ได้ภายในรายการการสั่งซื้อก่อนหน้านี้และเลือก 'สร้างใบแจ้งยอด' เพื่อสร้างประวัติรายงานการซื้อขายเป็นเอกสาร HTML หรือ 'นำออกไปยัง Excel' เพื่อสร้างรายงานประวัติการซื้อขายเป็นไฟล์ Excel