FAQ การฝากเงิน & การถอนเงิน

ฉันจะสามารถใช้สกุลเงินใดเพื่อโอนเงินไปยังบัญชี FxPro ของฉัน?

ตอนนี้เรายอมรับการฝากเงินในสกุลเงินดังต่อไปนี้:

USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, PLN

หากคุณโอนเงินทุนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่เป็นของ Vault ของคุณ มันจะได้รับการแปลงเป็นสกุลเงิน Vault ของคุณโดยการใช้อัตราการแลกเปลี่ยนในเวลาที่มีการทำธุรกรรม