FAQ การฝากเงิน & การถอนเงิน

การฝากเงินขั้นต่ำที่แนะนำคืออะไร?

จำนวนเงินเริ่มต้นขั้นต่ำที่แนะนำคือ 500 USD สำหรับเทรดเดอร์ MT4 และ 1000USD สำหรับบัญชี cTrader อย่างไรก็ตาม คุณอาจฝากเงินอย่างน้อย 100 USD ทีละเล็กทีละน้อยก็ได้