FAQ การฝากเงิน & การถอนเงิน

ระยะเวลาในการฝากเงินทุนของฉันลงในบัญชี FxPro จะใช้เวลานานเท่าใด?

  • โอนเงินผ่านธนาคาร: ประมาณ 3-5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับธนาคาร
  • วิธีการฝากอื่น ๆ: ประมาณ 10 นาที

เมื่อเราได้รับเงินจะถูกโอนไปยัง FxPro Vaultของคุณโดยอัตโนมัติ

กดตรงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝากเงินและระยะเวลาการถอน