FAQ การฝากเงิน & การถอนเงิน

ฉันจะสามารถขอรับรายละเอียดธนาคารของคุณได้อย่างไร?

คุณสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดธนาคารที่จำเป็นสำหรับคุณเพื่อทำการชำระเงินโดยการเลือกผู้กำหนดกฏระเบียบ สกุลเงินและธนาคารที่ต้องการ (ถ้ามี) ของคุณ ด้านล่าง