FAQ บัญชีทดลอง

บัญชีทดลองมีข้อจำกัดใดบ้าง?

ลูกค้าของ FxPro เปิดบัญชีทดลองเล่นได้ไม่จำกัด เปิดได้ตามต้องการ และสามารถใช้งานได้นานตามคุณต้องการ เติมเงินเพิ่มได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าในขณะที่คุณเทรดในทดลองบัญชีของคุณระยะเวลาไม่จำกัด MT4 บัญชีทดลองจะถูกปิดการใช้งานถ้าไม่มีกิจกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลา 30 วัน

MT4 และ MT5 บัญชีทดลองจะถูกจำกัดรายการเทรดไว้ที่ 70 รายการเทรด นอกจากนี้ บัญชีทดลองเสนอสภาวะตลาดจริงในปัจุบันและรวมถึงราคา แต่ก็ยังเป็นการจำลองเท่านั้น ซึ่งก็หมายความว่าในระหว่างที่มีความผันผวนสูงหรือระยะที่ขาดสภาพคล่อง การเปิดตลาด การประกาศข่าว บัญชีทดลองอาจไม่ได้ทำงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับบัญชีจริง การร้องขอการซื้อขายในบัญชีจริงและบัญชีทดลองที่คล้ายกันอาจได้รับการดำเนินการอย่างแตกต่างกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จึงแนะนำว่าบัญชีทดลองเหมาะสำหรับการใช้เป็นเครื่องมือศึกษาสำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่ชำนาญหรือสำหรับการทดสอบ กลยุทธ์ซื้อขายใหม่ ๆ เท่านั่น