FAQ ประเภทของบัญชี

ฉันจะเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของบัญชีซื้อขายของฉันอย่างไร?

การเปลี่ยนจำนวนของเลเวอเรจที่คุณกำลังใช้อยู่ง่ายเท่ากับการเข้าสู่ระบบไปยัง FxPro Direct และการเลือกไปยัง 'เปลี่ยนเลเวอเรจ' จากเมนูแบบเลื่อนลงภายใต้หมายเลขบัญชีของคุณ โปรดทราบว่าการเปิดสถานะทั้งหมดจะต้องปิดลงเพื่อเปลี่ยนเลเวอเรจโดยสามารถดำเนินการเปลี่ยนเลเวอเรจได้เพียงครั้งเดียวทุก ๆ 24 ชั่วโมง