FxPro CSR

FxPro มีความเกี่ยวข้องอย่างเอาจริงเอาจังกับการกุศลที่มีการลงทะเบียนมากมายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายของเราคือการสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตและอนาคตของเด็ก ๆ ที่มีความต้องการ นี่คือสาเหตุที่เราเริ่มให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โภชนาการ และคุณภาพชีวิต เราต้องการเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ประสบความสำเร็จภายในชุมชนของพวกเขาเอง เนื่องจากเด็ก ๆ แต่ละคนและทุกคนล้วนสมควรได้รับโอกาสในการสำรวจศักยภาพของพวกเขาเอง

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับสากลที่มีความหลากหลาย แรงงานที่มีหลายเชื้อชาติ ผลกระทบของงานการกุศลของเราไปไกลได้ยิ่งขึ้นเมื่อให้อำนาจแก่พนักงานของเราในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อการกุศลตามความสมัครใจของพวกเขา เราทำงานหนักในการสร้างความแข็งแกร่ง ความสัมพันธ์ที่ถาวรระหว่างบริษัทและชุมชนที่เราทำงานด้วยอันเป็นผลให้ FxPro ในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับการกุศลในระดับกว้าง-ภายในหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้บริจาคให้กับยูนิเซฟและสภากาชาด โรงพยาบาลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ/สิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลรวมทั้งกิจกรรมระดมทุนสำหรับการกุศล

สำหรับเราความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจหมายถึงการดำเนินการตามหลักจริยธรรม ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของธุรกิจของเราให้มากที่สุด การปฏิบัติกับพนักงานและหุ้นส่วนของเราอย่างดี และการแสดงบทบาทของเราเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

FxPro จะทำให้มั่นใจว่างานที่ดำเนินการสำหรับลูกค้าได้รับการดำเนินการด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานความเป็นมืออาชีพในระดับสูงสุด บริษัทจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับและประมวลกฎหมายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในดินแดนที่เราดำเนินการธุรกิจของเรา

FxPro มีนโยบายที่ครอบคลุมจรรยาบรรณของพนักงาน มีกระบวนการประเมินเพื่อรับรองตนเองซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องบ่งชี้ว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้: นโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์, การทำธุรกรรมจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันและการรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

นโยบายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกฎระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวดที่สุดที่สามารถนำไปกำหนดใช้ได้กับ FxPro และมีการนำไปปรับใช้ทั่วโลกในกลุ่มธุรกิจนี้

กิจกรรมการกุศลก่อนหน้านี้
อาชีพ
ทำไมจึงใช้ FxPro
รางวัล

สนใจร่วมงานกับหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลกหรือไม่?

ค้นหาว่าทำไมเทรดเดอร์ทั่วโลกเลือกใช้ FxPro

เราได้รับรางวัลมากกว่า 20 รางวัลในการรับทราบถึงการบริการของเรา

UP