FxPro CSR

FxPro มีความเกี่ยวข้องอย่างเอาจริงเอาจังกับการกุศลที่มีการลงทะเบียนมากมายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายของเราคือการสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตและอนาคตของเด็ก ๆ ที่มีความต้องการ นี่คือสาเหตุที่เราเริ่มให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โภชนาการ และคุณภาพชีวิต เราต้องการเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ประสบความสำเร็จภายในชุมชนของพวกเขาเอง เนื่องจากเด็ก ๆ แต่ละคนและทุกคนล้วนสมควรได้รับโอกาสในการสำรวจศักยภาพของพวกเขาเอง

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับสากลที่มีความหลากหลาย แรงงานที่มีหลายเชื้อชาติ ผลกระทบของงานการกุศลของเราไปไกลได้ยิ่งขึ้นเมื่อให้อำนาจแก่พนักงานของเราในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อการกุศลตามความสมัครใจของพวกเขา เราทำงานหนักในการสร้างความแข็งแกร่ง ความสัมพันธ์ที่ถาวรระหว่างบริษัทและชุมชนที่เราทำงานด้วยอันเป็นผลให้ FxPro ในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับการกุศลในระดับกว้าง-ภายในหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้บริจาคให้กับยูนิเซฟและสภากาชาด โรงพยาบาลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ/สิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลรวมทั้งกิจกรรมระดมทุนสำหรับการกุศล

ที่ FxPro, เราตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้เหลือน้อยที่สุดโดยการกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นและการใช้ขั้นตอนที่สามารถทำให้บรรลุผลสำเร็จได้เพื่อลดผลผลิตที่ใช้พลังงานและการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ภายในสำนักงานของเรา ในฐานะบริษัท ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของเราเกิดจากการปฏิบัติงานของสำนักงานในแต่ละวัน การใช้การขนส่งและการจัดหาของสำนักงานของเรา

นี่เป็นเพียงการดำเนินการขั้นต้นไม่กี่ข้อที่เราได้นำเสนอเพื่อรับมือกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของเรา:
  • การนำกลับมาใช้ใหม่และจัดให้มีถังขยะอินทรีย์ภายในบริเวณห้องครัว
  • การนำโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ (PC/ แล็ปท็อป) หลอดฟลูออเรสเซนต์และแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่
  • ใช้หลอดไฟที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและตัวตั้งเวลา/ เซ็นเซอร์สำหรับไฟในสำนักงาน
  • เพิ่มปริมาณการใช้การประชุมทางไกลให้มากขึ้นเพื่อช่วยลดความจำเป็นในการเดินทาง
กิจกรรมการกุศลก่อนหน้านี้
อาชีพ
ทำไมจึงใช้ FxPro
รางวัล

สนใจร่วมงานกับหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลกหรือไม่?

ค้นหาว่าทำไมเทรดเดอร์ทั่วโลกเลือกใช้ FxPro

เราได้รับรางวัลมากกว่า 20 รางวัลในการรับทราบถึงการบริการของเรา

UP