FxPro CSR

FxPro มีความเกี่ยวข้องอย่างเอาจริงเอาจังกับการกุศลที่มีการลงทะเบียนมากมายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายของเราคือการสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตและอนาคตของเด็ก ๆ ที่มีความต้องการ นี่คือสาเหตุที่เราเริ่มให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โภชนาการ และคุณภาพชีวิต เราต้องการเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ประสบความสำเร็จภายในชุมชนของพวกเขาเอง เนื่องจากเด็ก ๆ แต่ละคนและทุกคนล้วนสมควรได้รับโอกาสในการสำรวจศักยภาพของพวกเขาเอง

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับสากลที่มีความหลากหลาย แรงงานที่มีหลายเชื้อชาติ ผลกระทบของงานการกุศลของเราไปไกลได้ยิ่งขึ้นเมื่อให้อำนาจแก่พนักงานของเราในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อการกุศลตามความสมัครใจของพวกเขา เราทำงานหนักในการสร้างความแข็งแกร่ง ความสัมพันธ์ที่ถาวรระหว่างบริษัทและชุมชนที่เราทำงานด้วยอันเป็นผลให้ FxPro ในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับการกุศลในระดับกว้าง-ภายในหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้บริจาคให้กับยูนิเซฟและสภากาชาด โรงพยาบาลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ/สิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลรวมทั้งกิจกรรมระดมทุนสำหรับการกุศล

พนักงานของเราเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของเราและเรารับผิดชอบต่อการทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของเราจะได้พบกับสภาพการทำงานที่มีการนิยามไว้ว่ามีความยุติธรรมและให้เกียรติ

นโยบายของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ FxPro เพียงแค่เหลือบดู
  • นโยบายที่ไม่มีการเหยียดเชื้อชาติและการให้โอกาสเท่าเทียมกัน
  • การเพิ่มระยะเวลาในการลางานให้กับพนักงานชั้นผู้น้อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
  • นโยบายการทำงานที่มีความยืดหยุ่นสำหรับพนักงานที่มีเด็ก/ ผู้ใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • การให้การสนับสนุนพิเศษแก่พนักงานที่กำลังศึกษาเพื่อให้มีคุณสมบัติหรือการเป็นสมาชิกกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการกุศลก่อนหน้านี้
อาชีพ
ทำไมจึงใช้ FxPro
รางวัล

สนใจร่วมงานกับหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลกหรือไม่?

ค้นหาว่าทำไมเทรดเดอร์ทั่วโลกเลือกใช้ FxPro

เราได้รับรางวัลมากกว่า 20 รางวัลในการรับทราบถึงการบริการของเรา

UP