FxPro CSR

FxPro มีความเกี่ยวข้องอย่างเอาจริงเอาจังกับการกุศลที่มีการลงทะเบียนมากมายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายของเราคือการสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตและอนาคตของเด็ก ๆ ที่มีความต้องการ นี่คือสาเหตุที่เราเริ่มให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โภชนาการ และคุณภาพชีวิต เราต้องการเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ประสบความสำเร็จภายในชุมชนของพวกเขาเอง เนื่องจากเด็ก ๆ แต่ละคนและทุกคนล้วนสมควรได้รับโอกาสในการสำรวจศักยภาพของพวกเขาเอง

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับสากลที่มีความหลากหลาย แรงงานที่มีหลายเชื้อชาติ ผลกระทบของงานการกุศลของเราไปไกลได้ยิ่งขึ้นเมื่อให้อำนาจแก่พนักงานของเราในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อการกุศลตามความสมัครใจของพวกเขา เราทำงานหนักในการสร้างความแข็งแกร่ง ความสัมพันธ์ที่ถาวรระหว่างบริษัทและชุมชนที่เราทำงานด้วยอันเป็นผลให้ FxPro ในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับการกุศลในระดับกว้าง-ภายในหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้บริจาคให้กับยูนิเซฟและสภากาชาด โรงพยาบาลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ/สิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลรวมทั้งกิจกรรมระดมทุนสำหรับการกุศล

พนักงานได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน โดยการส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกับมูลนิธิที่พวกเขาเลือก แทนที่จะเป็นมูลนิธิที่ได้รับเลือกอย่างเป็นศูนย์กลางจากบริษัททั้งองค์กร เราเชื่อว่าเราสามารถเพิ่มความพยายามในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยรวมของสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายของเราให้ได้มากที่สุด และรวมถึงการจัดหาความรู้สึกพึงพอใจสูงสุดให้กับพนักงานแต่ละคนของเรา

เราได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิที่ได้ลงทะเบียนหลายแห่งอย่างกระตือรือร้น ทั้งมูลนิธิที่อยู่ภายในพื้นที่ในประเทศที่เราอยู่ รวมถึงมูลนิธิระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ที่เราทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ ตามความจำเป็น เราเชื่อว่าเด็ก ๆ และคนหนุ่มสาวทุกคนมีศักยภาพเฉพาะตัว และพวกเขาควรจะได้รับการสนับสนุนและโอกาสที่พวกเขาต้องการเพื่อให้บรรลุศักยภาพนั้น ๆ FxPro หวังที่จะช่วยเหลือให้เด็ก ๆ เติบโตก้าวหน้าภายในชุมชนของพวกเขาโดยการให้การสนับสนุนในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับ การศึกษา อาหารและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กิจกรรมการกุศลก่อนหน้านี้
อาชีพ
ทำไมจึงใช้ FxPro
รางวัล

สนใจร่วมงานกับหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลกหรือไม่?

ค้นหาว่าทำไมเทรดเดอร์ทั่วโลกเลือกใช้ FxPro

เราได้รับรางวัลมากกว่า 20 รางวัลในการรับทราบถึงการบริการของเรา

UP