ใบอนุญาต กฎข้อบังคับ และการเป็นสมาชิกระดับมืออาชีพ

ผู้สนับสนุนที่ผ่านมา
Financial Conduct Authority (FCA)

FxPro UK Limited ได้รับอำนาจและได้รับการควบคุมจาก Financial Conduct Authority (หมายเลขทะเบียน 509956) FCA เป็นองค์กรภาคเอกชน เป็นอิสระ และเป็นผู้นำที่ได้รับอำนาจตามกฎหมายจาก Financial Services and Markets Act 2000 ของสหราชอาณาจักร โดยวัตถุประสงค์หลักของ FCA ได้รวมถึง: การคุ้มครองผู้บริโภค การปรับปรุงระดับความซื่อสัตย์ภายในระบบทางการเงินและการส่งเสริมการแข่งขันโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ได้รับอำนาจอย่างสมบูรณ์ FxPro UK Limited จึงทำให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของ FCA

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd ได้รับอำนาจและควบคุมจาก Cyprus Securities and Exchange Commission (ใบอนุญาตเลขที่ 078/07) หน่วยงานควบคุมและออกกฎหมายสำหรับบริษัทที่ให้บริการด้านการลงทุนในไซปรัส CySEC เป็นสมาชิกของ European Securities and Markets Authority (ESMA)

FxPro ถือใบอนุญาต CySEC ระหว่างประเทศที่ได้รับอำนาจในการจัดหาการลงทุนและการบริการเพื่อช่วยเหลือ เราให้การรับรองว่าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EU และกฎระเบียบท้องถิ่น อย่างเช่น ตลาดยุโรป (European Markets) ใน Financial Instruments Directive (MiFID) และ Cyprus Investment Services และ กิจกรรมและกฎหมายการตลาดที่มีการควบคุม ปี 2007 (Activities and Regulated Markets Law of 2007) กฎข้อบังคับมาตรา 144 (I)/2007.

MiFID

Markets in Financial Instruments (MiFID) คำสั่ง 2004/39/EC มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1/11/2007 โดยมีเป้าหมายในการควบคุมตลาดของตราสารทางการเงินและจัดหาบริการสำหรับการลงทุนและกิจกรรมภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) โดยมีการนำคำสั่งมาใช้ในไซปรัสผ่านกฎหมายที่ควบคุมดูแล Cyprus Investment Services และ Activities and Regulated Markets ปี 2007 (กฎข้อบังคับมาตรา 144 (I)/2007).

วัตถุประสงค์หลักของตลาดในสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ Financial Instruments Directive (MiFID) คือ: เพื่อปรับปรุงระดับประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสทางการเงิน เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ MiFID ยังอนุญาตให้บริษัทเพื่อการลงทุนสามารถให้บริการการลงทุนและการบริการเพื่อช่วยเหลือภายในเขตประเทศสมาชิกอื่น ๆ และ/หรือในประเทศที่สามโดยเป็นการบริการที่ได้รับการคุ้มครองจากการอนุมัติของบริษัทจัดการลงทุนได้ด้วย

Financial Services Board (FSB)

FxPro Financial Services Limited ได้รับอนุมัติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ South Africa Financial Services Board (ใบอนุญาตเลขที่ 45052) FBS เป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลอิสระที่สำหรับอุตสาหกรรมไม่ใช่ธนาคารในแอฟริกาใต้

การเป็นสมาชิกระดับมืออาชีพ

FxPro เป็นสมาชิกของ:

  • CCCI (Cyprus Chamber of Commerce and Industry)
  • CFSFA (Cyprus Financial Services Firms Association)
โครงการการจ่ายคืนเงินฝากของสถาบันการเงิน

FxPro UK Limited คือสมาชิกของโครงการการจ่ายคืนเงินฝากของสถาบันการเงิน (Financial Services Compensation Scheme) (FSCS) นี่คือกองทุนตามกฎหมายที่เป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายสำหรับลูกค้าของบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินที่ได้รับอนุญาตของสหราชอาณาจักร โดย FSCS สามารถจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกค้าได้ในกรณีที่บริษัทที่ให้บริการด้านการเงินไม่สามารถจ่ายได้ หรือมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจ่ายได้ เพื่อชำระตามข้อเรียกร้องของลูกค้าที่เรียกร้องเอาจากทางบริษัท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือภารกิจของ FSCS ได้บนเว็บไซต์ขององค์กร http://www.fscs.org.uk

กองทุนชดเชยเพื่อนักลงทุน

FxPro Financial Services Limited คือสมาชิกของกองทุนชดเชยเพื่อนักลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อเรียกร้องใด ๆ ของลูกค้าที่ได้รับการคุ้มครองต่อสมาชิกของกองทุน และเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกค้าที่ได้รับการคุ้มครองสำหรับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดของสมาชิกกองทุนในการปฏิบัติตามข้อผูกพันไม่ว่าการปฏิบัตินั้นจะเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย ข้อตกลงสำหรับลูกค้าหรือจากการกระทำผิดในส่วนใดส่วนหนึ่งของสมาชิกกองทุน

เอกสารทางกฎหมาย
CSR
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ดูวิธีที่เราทำตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ของเรา

อ่านเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญสำหรับเราพอ ๆ กับที่สำคัญสำหรับคุณ

UP