การใช้ การใช้ประโยชน์

Forex Trading : Leverage to 1:500

การใช้ประโยชน์ Forex

FxPro ใช้รูปแบบ การใช้ประโยชน์ ของ forex ไม่ตายตัว โดยจะปรับโดยอัตโนมัติให้เข้ากับสถานะการเทรดของลูกค้า ขณะที่วอลุ่มในฐานะเครื่องมือของลูกค้าที่จะเพิ่ม การใช้ประโยชน์ ที่เสนอด้วย เช่น ตารางข้างล่าง โครงสร้าง การใช้ประโยชน์ ไปนี้ใช้กับการเทรด MT4 forex เท่านั้น

เปิดล็อต การเพิ่มอำนาจเงินสูงสุด
0-100 สูงสุด 1:500*
>100-200 สูงสุด 1:200*
>200-300 สูงสุด 1:100*
>300-500 สูงสุด 1:50*
500+ สูงสุด 1:33*
* หรือการเพิ่มอำนาจเงินของนักซื้อขาย จะใช้ค่าที่น้อยกว่า

นี่เป็นเครื่องมือในการเทรด ถ้าลูกค้ามีสถานะเปิดข้ามเครื่องมือหลายอัน การใช้ประโยชน์ จะคำนวณแยกกันแต่ละสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้า Buy 300 ล็อตของ USDJPY และเริ่มเทรด EURUSD มาร์จิ้นของ EURUSD จะไม่มีผลต่อสถานะของ USDJPY ที่มีอยู่

ผลรวมของสถานะจะคำนวณดังนี้ พิจารณาว่าลูกค้ามี Buy 300 ล็อต และ Sell 200 ล็อต การคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องการจะดูด้านที่มีวอลุ่ม (รวม)มากกว่า เช่น ด้านที่มากกว่าคือ Buy 300 จึงใช้ 300 เป็นค่าในการคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องการ นอกจากนี้ ถ้ามี 6 สถานะๆละ 50 ล็อต ไม่ว่า Buy (หรือ Sell) และคนที่มีสถานะเดียว 300 ล็อต Buy (หรือ Sell)อาจต้องการมาร์จิ้นเท่ากันก็ได้ ก็ให้มาร์จิ้นเหมือนกันได้

ถ้า การใช้ประโยชน์ ของบัญชีน้อยกว่าที่ระบุในตาราง จะพิจารณาใช้ การใช้ประโยชน์ ของบัญชีแทน

ตัวอย่างที่ 1:

การเพิ่มอำนาจเงินของบัญชีลูกค้า – 1:100

พิจารณาบัญชีดอลลาร์สหรัฐด้วยการซื้อ USDJPY จำนวน 300 ล็อต

ในตัวอย่างนี้ การใช้ประโยชน์ ของบัญชีน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าในตาราง การใช้ประโยชน์ Monitor ดังนั้นมาร์จินที่ต้องการจึงไม่มีผลกระทบ

ล็อต การเพิ่มอำนาจเงิน
สูงสุด
การเพิ่มอำนาจเงิน
ที่ปรับใช้
ส่วนต่าง
0-100 1:500 1:100
100 (ล็อต) * 100,000
100 (การเพิ่มอำนาจเงิน)
= 100,000 USD (ส่วนต่าง)
100-200 1:200 1:100
100 (ล็อต) * 100,000
100 (การเพิ่มอำนาจเงิน)
= 100,000 USD (ส่วนต่าง)
200-300 1:100 1:100
100 (ล็อต) * 100,000
100 (การเพิ่มอำนาจเงิน)
= 100,000 USD (ส่วนต่าง)
ส่วนต่างทั้งหมดที่ต้องการ = 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างที่ 2:

การใช้ประโยชน์ ของบัญชี–1:500

พิจารณาบัญชีดอลลาร์สหรัฐด้วยการซื้อ USDJPY จำนวน 250 ล็อต

ในตัวอย่างนี้การใช้ประโยชน์ ของบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับค่าในตาราง การใช้ประโยชน์ Monitor ดังนั้นมาร์จินที่ต้องการจะคำนวณดังนี้

ล็อต การเพิ่มอำนาจเงิน
สูงสุด
การเพิ่มอำนาจเงิน
ที่ปรับใช้
ส่วนต่าง
0-100 1:500 1:500
100 (ล็อต) * 100,000
500 (การเพิ่มอำนาจเงิน)
= 20,000 USD (ส่วนต่าง)
100-200 1:200 1:200
100 (ล็อต) * 100,000
200 (การเพิ่มอำนาจเงิน)
= 50,000 USD (ส่วนต่าง)
200-300 1:100 1:100
50 (ล็อต) * 100,000
100 (การเพิ่มอำนาจเงิน)
= 50,000 USD (ส่วนต่าง)
ส่วนต่างทั้งหมดที่ต้องการ = 120,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างที่ 3:

นักลงทุนคนเดียวกันเปิดสถานะ 300 Lots EURUSD Buy (or Sell)และอัตรา EURUSD อยู่ที่ 1.40000

ล็อต การเพิ่มอำนาจเงิน
สูงสุด
การเพิ่มอำนาจเงิน
ที่ปรับใช้
ส่วนต่าง
0-100 1:500 1:500
100 (ล็อต) * 100,000
500 (การเพิ่มอำนาจเงิน)
= 20,000 EUR (ส่วนต่าง)
100-200 1:200 1:200
100 (ล็อต) * 100,000
200 (การเพิ่มอำนาจเงิน)
= 50,000 EUR(ส่วนต่าง)
200-300 1:100 1:100
100 (ล็อต) * 100,000
100 (การเพิ่มอำนาจเงิน)
= 100,000 EUR(ส่วนต่าง)
รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ: 170,000 EUR * 1.4 (rate) = 238,000 USD

ดังนั้นนักลงทุนต้องการมาร์จิ้น 120,000 USD สำหรับ USDJPY และ มาร์จิ้น 238,000 USD สำหรับ EURUSD จึงเป็นมาร์จิ้นรวม 358,000 USD สำหรับทั้งสองสถานะ


มาร์จิ้นของโลหะ

ในการเทรด forex FxProใช้รูปแบบการใช้ประโยชน์ ของ forex ไม่ตายตัว โดยจะปรับโดยอัตโนมัติให้เข้ากับสถานะการเทรดของลูกค้า ขณะที่วอลุ่มในฐานะเครื่องมือของลูกค้าที่จะเพิ่ม การใช้ประโยชน์ ที่เสนอด้วย ดังตารางข้างล่างนี้

เปิดล็อต ส่วนต่างที่ต้องการ การใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์
0-1 0.5% 1:200
>1-2 1% 1:100
>2-50 2% 1:50
>50-100 4% 1:25
>100-150 6% 1:16.67
>150-300 10% 1:10
>300 20% 1:5

เช่นเดียวกัน นี่เป็นเครื่องมือในการเทรด ถ้าลูกค้ามีสถานะเปิดข้ามเครื่องมือหลายอัน การใช้ประโยชน์ จะคำนวณแยกกันแต่ละสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้านักลงทุนมีสถานะใน Silver และเริ่มเทรด Gold มาร์จิ้นของ Gold จะไม่มีผลต่อสถานะของ Silver ที่มีอยู่

ตัวอย่างที่ 1 โลหะ

พิจารณาบัญชี USD ที่มี 50 Buy (or Sell) lots ของ Gold ที่ราคา spot ที่ 1.500 USD

ล็อต ความต้องการมาร์จิ้น การคำนวณอัตรา อัตราUSD
1 0.5% 0.5% (ส่วนต่างที่ต้องการ) x 100 (ออนซ์) x 1 (ล็อต) x 1500 (ราคาสปอตทอง) $750.00
1 อัตราทั้งหมดที่จำเป็น (1 Lot Gold) $750.00

ตัวอย่างที่ 2 โลหะ

พิจารณาบัญชีดอลลาร์สหรัฐที่ซื้อ (หรือขาย) ทองที่จุดราคา 1.500 ดอลลาร์สหรัฐจำนวน 150 ล็อต

ล็อต ความต้องการมาร์จิ้น มาร์จิ้น มาร์จิ้นUSD
1 0.5% 0.5% (ส่วนต่างที่ต้องการ) x 100 (ออนซ์) x 1 (ล็อต) x 1500 (ราคาสปอตทอง) $750.00
1 1% 1% (ส่วนต่างที่ต้องการ) x 100 (ออนซ์) x 1 (ล็อต) x 1500 (ราคาสปอตทอง) $1,500.00
48 2% 2% (ส่วนต่างที่ต้องการ) x 100 (ออนซ์) x 48 (ล็อต) x 1500 (ราคาสปอตทอง) $144,000.00
50 รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ: = 900,000 USD $146,250.00

ตัวอย่างที่ 3 โลหะ

พิจารณาบัญชีดอลลาร์สหรัฐที่ซื้อ (หรือขาย) ทองที่จุดราคา 1.500 ดอลลาร์สหรัฐจำนวน 150 ล็อต

ล็อต ความต้องการมาร์จิ้น อัตรา อัตราUSD
1 0.5% 0.5% (ส่วนต่างที่ต้องการ) x 100 (ออนซ์) x 1 (ล็อต) x 1500 (ราคาสปอตทอง) $750.00
1 1% 1% (ส่วนต่างที่ต้องการ) x 100 (ออนซ์) x 1 (ล็อต) x 1500 (ราคาสปอตทอง) $1,500.00
48 2% 2% (ส่วนต่างที่ต้องการ) x 100 (ออนซ์) x 48 (ล็อต) x 1500 (ราคาสปอตทอง) $144,000.00
50 4% 4% (ส่วนต่างที่ต้องการ) x 100 (ออนซ์) x 50 (ล็อต) x 1500 (ราคาสปอตทอง) $300,000.00
50 6% 6% (ส่วนต่างที่ต้องการ) x 100 (ออนซ์) x 50 (ล็อต) x 1500 (ราคาสปอตทอง) $450,000.00
150 อัตราทั้งหมดที่จำเป็น (150 Lots Gold) $896,250.00

ความต้องการมาร์จิ้นของ ฟิวเจอร์ส

เปิดล็อต ความต้องการมาร์จิ้น
0-50 มาร์จิ้นมาตราฐานแต่ละประเภท
>50-100 มาร์จิ้น*2
>100-150 มาร์จิ้น*5
>150-300 มาร์จิ้น*8
>300 มาร์จิ้น*10

ตัวอย่างที่ 1 ฟิวเจอร์ส

พิจารณาบัญชี USD ที่มี 10 Buy (or Sell) lots ของ Dow Jones ฟิวเจอร์ส

ล็อต มาร์จิ้นต่อ 1 ล็อต มาร์จิ้น
10 $1000 10(Lots) * $1,000(อัตรา per lot) = 10,000 USD

ตัวอย่างที่ 2 ฟิวเจอร์ส

พิจารณาบัญชี USD ที่มี 250 Lots ของ Nasdaq ฟิวเจอร์ส

ล็อต มาร์จิ้นต่อ 1 ล็อต มาร์จิ้น
50 $500 50(Lots)*$500(อัตรา per lot)= 25,000 USD
50-100 $500*2 50(Lots)*$ 500(อัตรา per lot)*2(อัตรา multiplier)= 50,000 USD
100-150 $500*5 50(Lots)*$500(อัตรา per lot)*5(อัตรา multiplier)= 125,000 USD
150-250 $500*8 100(Lots)*$500(อัตรา per lot)*8(อัตรา multiplier)= 400,000 USD
รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ: = 600,000 USD

ตัวอย่างที่ 3ฟิวเจอร์ส

พิจารณาบัญชี USD ที่มี 50 Buy Lots ของ Nasdaq ฟิวเจอร์ส ต้องการที่จะเทรด250 Sell lots of Nasdaq ฟิวเจอร์ส มาร์จิ้นที่ต้องการจะคำนวณที่250 Sell lots เช่น รวมมาร์จิ้นที่ต้องการ: =600,000 USD

live chat
UP