ช่องทางการเงิน และเวลาดำเนินการ

ฝากขั้นต่ำที่เราแนะนำ

USD $500
EUR €500
GBP £500
CHF ₣500
PLN zł500
AUD $500
JPY ¥50,000
ZAR 7,000
วิธีการชำระเงิน เวลาดำเนินการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
การฝากเงิน การถอนเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน
MyPay
โดยทั่วไปภายใน 10 นาที1 หนึ่งวันทำการ2 ฟรี ฟรี ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

THB

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
10 THB 1,000,000 THB 10 THB 500,000 THB
Bank Trasnfer

รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร

Broker to Broker transfer
ระยะเวลาสำหรับยอดเงินของท่านโอนเข้าถึงบัญชีธนาคารของเรา ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยอดเงินที่ได้รับแล้วจะถูกโอนไปยังบัญชีซื้อขาย FxPro ของคุณภายในหนึ่งวันทำการ หนึ่งวันทำการ2 ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD, ZAR

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
ฟรี ฟรี 50 USD หรือ equivalent ฟรี
VISA Mastercard
โดยทั่วไปภายใน 10 นาที1 หนึ่งวันทำการ2

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต – 1.6%

บัตรเดบิตออกโดย UK – 0%

บัตรเดบิตออกโดย EU + Maestro – 0.35%

ฟรี ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 หรือ
10,000 JPY
10,000 หรือ
1,000,000 JPY
ฟรี 50,000 ต่อวัน หรือ
1,000,000 JPY เยน ต่อ หนึ่งรายการ
PayPal
โดยทั่วไปภายใน 10 นาที1 หนึ่งวันทำการ2 2.7% ฟรี3 ทำการฝากเงิน

โปรดทราบ:

ในบางประเทศคุณไม่สามารถถอนเงินมากกว่ายอดฝากเงินได้

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 (USD, EUR, GBP, CHF, PLN, AUD) หรือ
10,000 JPY
2,500 หรือ
1,000,000 JPY
ฟรี 10000 หรือ
1,000,000 JPY
Skrill
โดยทั่วไปภายใน 10 นาที1 หนึ่งวันทำการ2 ฟรี ฟรี4 ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 หรือ
10,000 JPY
2,500 หรือ
300,000 JPY
ฟรี 10,000 EUR
หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ๆ
Neteller
โดยทั่วไปภายใน 10 นาที1 หนึ่งวันทำการ2 ฟรี ฟรี5 ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, JPY, AUD, PLN

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 หรือ 10,000 JPY USD - 5,000
EUR - 3,000
GBP - 3,000
JPY - 500,000
AUD - 4,000
PLN - 12,000
ฟรี USD - 50,000
EUR - 37,500
GBP - 37,500
JPY - 5,452,562
AUD - 50,000
PLN - 150,000
ChinaUnionPay
โดยทั่วไปภายใน 10 นาที1 หนึ่งวันทำการ2 ฟรี ฟรี ทำการฝากเงิน

ประเทศที่ให้บริการ

ประเทศจีน

สกุลเงินที่รองรับ

USD แปลงค่าเป็น CNY

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 USD/ 620.84 CNY 7,200 USD/ 44,700.48 CNY ฟรี 1,000,000 CNY ต่อวัน หรือ
วิธีการชำระเงิน เวลาดำเนินการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
การฝากเงิน การถอนเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน
Bank Trasnfer

รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร

Broker to Broker transfer
ระยะเวลาสำหรับยอดเงินของท่านโอนเข้าถึงบัญชีธนาคารของเรา ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยอดเงินที่ได้รับแล้วจะถูกโอนไปยังบัญชีซื้อขาย FxPro ของคุณภายในหนึ่งวันทำการ หนึ่งวันทำการ2 ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ฟรี

FxPro ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการโอนเงินผ่านธนาคาร อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ส่งยอดและธนาคารผู้ประสานงาน อาจคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างของธนาคารเอง.
ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
ฟรี ฟรี 50 USD หรือ equivalent ฟรี
VISA Mastercard
โดยทั่วไปภายใน 10 นาที1 หนึ่งวันทำการ2

บัตรเดบิตออกโดย UK – 0%

บัตรอื่น ๆ ทั้งหมด – 1.6%

ฟรี ทำการฝากเงิน

สกุลเงินที่รองรับ

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

ยอดเงินขั้นต่ำและยอดเงินสูงสุด

การฝากเงิน การถอนเงิน
ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด ขั้นต่ำ ขั้นสูงสุด
100 หรือ
10,000 JPY
10,000 หรือ
1,000,000 JPY
ฟรี 50,000 ต่อวัน หรือ
1,000,000 JPY เยน ต่อ หนึ่งรายการ

1 อนุญาตให้ถึง 1 ชั่วโมง

2 จำนวนวันมีไว้เพื่อแสดงให้เห็นเท่านั้น FxPro และจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าของการดำเนินการใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ FxPro

3 การคืนยอดกลับบัญชีต้นทาง จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การคืนเงินสามารถทำได้ภายใน 6 เดือนจากการฝาก

4 A ค่าธรรมเนียม 2.6 % จะเรียกเก็บหากมีการร้องขอถอนเงินโดยที่ไม่มีการเทรด

5 A ค่าธรรมเนียม 2% จะเรียกเก็บหากมีการร้องขอถอนเงินโดยที่ไม่มีการเทรด

สำหรับข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน โปรดติดต่อเราที่ accounting@fxpro.com หรือ แชทสด
ดูข้อมูลได้ที่ศูนย์ความช่วยเหลือ FxPro คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การฝากเงินผ่าน FxPro วอลท์ (Vault) – การใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการทางการเงินด้วยวิธีใหม่ ๆ

FxPro ได้ทำให้วิธีการฝากเงินและการถอนเงินง่ายยิ่งขึ้นด้วย FxPro Vault ซึ่งเป็นเครื่องมือแรกในกลุ่มของมันในธุรกิจฟอเร็กซ์ วอลท์ (Vault) ของคุณจะให้คุณสามารถโอนเงินไปยังบัญชีการซื้อขายของคุณได้มากเท่าที่คุณยินดีจะเสี่ยง เก็บรักษาเงินทุนของคุณไว้อย่างปลอดภัยจากสถานการณ์ตลาดที่คาดไม่ถึง และพร้อมเสมอสำหรับการเทรด

40+ รางวัลจากสหราชอาณาจักร & นานาชาติ

UP